State University Graduate Student Negotiating Unit (GSNU) - 28

Kominikasyon Travayè Amerik yo/Graduate Student Employees Union, Local 1104 (CWA/GSEU)
State University Graduate Student Negotiating Unit (GSNU) - 28

State University Graduate Student Negotiating Unit (GSNU) - 28

Reprezante pa Communication Workers of America, Local 1104, Graduate Student Employees Union (GSEU), State University Graduate Student Negotiating Unit gen ladann asistan ansèyman ak asistan gradye k ap pouswiv diplòm avanse nan kanpis nan State University of New York (SUNY). ) sistèm. Yo anplwaye a tan pasyèl pou ede pwofesè ak administratè SUNY yo nan yon varyete aktivite ansèyman, rechèch ak administratif. Pifò nan yo ap travay nan kat sant SUNY yo (Albany, Binghamton, Buffalo ak Stony Brook).

Kontra Akò