men k ap travay sou yon òdinatè pòtab

Katalòg Seri Virtuel Aprantisaj ak Devlopman Eta a

Katalòg Seri Devlopman Aprantisaj Viryèl Eta a
Seri Aprantisaj ak Devlopman Viryèl nan tout Eta a 

Pa gen ofrann klas nan moman sa a. Tanpri tcheke tounen pou enfòmasyon ki ajou. 

 

Enfòmasyon ki gen rapò
Règleman pou ranvwa fòmasyon nan salklas OER

Li politik ranvwa sa a ki aplikab pou tout klas Seri Aprantisaj ak Devlopman ak Train-the-Trainers.

Règleman sou prezans nan fòmasyon nan salklas OER

Pou yo ka bay yon bon jan kalite eksperyans fòmasyon epi pou yo maksimize disponiblite klas yo, règleman sa a pral gouvène fòmasyon Seri Aprantisaj ak Devlopman ki baze nan salklas yo.