de moun kap pale

Pou Sipèvizè yo

Zouti pou sipèvizè yo ede anplwaye yo vin an sante, pi kontan, ak pi pwodiktif nan travay.
Pou Sipèvizè yo

Pwogram Asistans Anplwaye a se yon zouti enpòtan sipèvizè yo ka itilize pou ede kenbe yon anviwònman travay pozitif ak pwodiktif pandan y ap ede anplwaye yo adrese pwoblèm pèsonèl oswa ki gen rapò ak travay ki ka afekte pèfòmans travay yo.

Resous pou Sipèvizè yo
Lis Biwo Rejyonal EAP ak Biwo Prensipal la

BIRO EAP