Foto fanmi

Byenveni nan Pake Fanmi an

Pake resous la disponib pou anplwaye ki gen yon nouvo adisyon nan fanmi an.

Pake Fanmi

Sèvis Travay-Lavi prezante "Byenveni nan Pake Fanmi an." Paran se yon eksperyans enteresan ak defi. Paran jodi a souvan fè fas a sikonstans inik balanse travay yo ak responsablite fanmi yo. Antanke yon paran anplwaye Branch Egzekitif Eta New York, ou gen dwa a plizyè avantaj negosye ki fèt pou ede w ekilibre travay ak lavi. "Welcome to the Family Packet" la pral dekri pwogram avantaj sa yo epitou li pral bay gadri edikatif ak bwochi pou paran yo. Nou envite ou mande yon "Byenveni nan Pake Fanmi an" si w ap tann oswa fèk ajoute nan fanmi w atravè nesans oswa adopsyon yon timoun. Imèl demann ou an ansanm ak non w ak adrès lakay ou a: [email protected] .

"Paran, se pa yon travay. Se yon avanti" - otè enkoni