Wòch ak dlo k ap koule

WellNYS Everyday

Fè pi bon chwa pou yo byen epi rete byen

WellNYS Everyday

WellNYS Everyday se yon inisyativ byennèt Sèvis Travay-Lavi/Program Asistans Anplwaye ki dedye a edike, angaje, ak otorize anplwaye Eta New York ak fanmi yo nan ankouraje patisipasyon nan konpòtman ki an sante. Chak maten, yon nouvo Konsèy WellNYS pou jounen an, ki ka voye yon imèl bay anplwaye yo ak manm fanmi yo, yo afiche sou sitwèb la. Konsèy la bay sijesyon kreyatif, reyalite enteresan, oswa sitasyon enspire sou defi chak mwa aktyèl la.

 
Aprann plis sou WellNYS Everyday