imaj dlo ak fèy

WellNYS Everyday

Fè pi bon chwa pou yo byen epi rete byen
Konsènan WellNYS Everyday

WellNYS Everyday se yon inisyativ byennèt ki dedye a edike, angaje, ak otorize anplwaye Eta New York ak fanmi yo, nan ankouraje patisipasyon nan konpòtman an sante. Vizyon an se ogmante kantite anplwaye Eta ki chwazi manje pi bon pou sante epi vin pi aktif fizikman. 

Enskri
Imèl pou fè chak jou WellNYS
Anplwaye Leta yo ak fanmi yo ka enskri pou resevwa yon imèl chak jou ki gen yon mesaj WellNYS Daily To-Do. Mesaj yo bay sijesyon kreyatif, reyalite enteresan, oswa sitasyon enspire ke moun k ap resevwa yo ka pratike. Moun k ap resevwa yo ka dezabòne nenpòt ki lè.
Kontakte nou

[imel pwoteje]

1-800-822-0244