moun nan yon anviwònman biwo

WellNYS nan espas travay la

Plis pase 50 lide sou fason pou angaje nan konpòtman ki an sante nan espas travay Eta New York.

Konsèy pou WellNYS nan espas travay la

Pratike zak jantiyès o aza nan espas travay la 

Piske nou pase anpil tan nan espas travay nou yo, se yon bon kote ak opòtinite pou nou pratike defi chak mwa sa a. Men kèk fason pou gaye jantiyès nan espas travay la:

 • Yon jès trè senp ak jantiyès se ofri èd. Ale nan lè ou wè yon moun ap fè yon gwo travay pou kont li; li pral vrèman apresye.
 • Nenpòt jou travay se yon gwo jou pou sipriz yon kòlèg travay ak yon tas te oswa kafe. Si yo mande poukisa, di "jis paske."

 

Èske w ka kanpe sou yon pye?

Lè w gen laj, kapasite kò w pou balanse diminye epi konbyen tan sa rive depann de si w fè aktivite fizik regilyèman oswa si w sedantèr. Isit la se yon mouvman fasil eseye; balans sou yon sèl janm pou jiska 30 segonn epi chanje janm yo. Sa a ka fasil pou fè nenpòt kote.

 

Pandan Jounen Travay la Pase Plis Tan Deplase ak Mwens Tan Chita
Fè sa
Se pa sa
Kanpe oswa mache lè w ap pale nan telefòn Chita lè w ap pale nan telefòn
Pran eskalye yo Pran asansè a
Mete alam telefòn ou pou l siyal lè pou w leve Chita tout jounen an san pran poz
Fidget pandan w sou telefòn la Chita toujou pandan w sou telefòn la

 

Fè fas ak chanje enèji negatif nan men lòt moun

Èske Debbie Downer se youn nan kòlèg travay ou yo? Pèsonaj sa a fiktiv refere a yon moun ki souvan ajoute move nouvèl ak santiman negatif nan yon rasanbleman, kidonk fè desann atitid la nan tout moun ki bò kote yo. Lè yon moun defi tout sa ou di oswa yon kòlèg travay montre aspè negatif yo nan tout bagay, li ka santi kòm kòmantè sa yo ki vize sou ou epi ou ka santi ou apovri lè ou finalman jwenn lwen yo. Gen fason yo fè fas ak konvèsasyon sa yo ak chanje enèji a nan yon bagay ki pi optimis. Konsantre sou eksperyans pozitif k ap pase, epi eksprime rekonesans. Eseye apwòch opoze a ak Debbie Downer lè ou te zanmitay ak bay konpliman; moun sa a ka chanje apwòch yo.

 

Ranplase yon moso fwi pou yon ti goute ki gen sik pandan jounen travay la

Men twa fason pou ajoute plis fwi nan jounen travay ou:

 • Debarase m de tenten manje ki kache nan biwo w, kazye, oswa zòn travay ou a, epi fè rezèv sou ti goute ki an sante, tankou fwi sèk. Sa ap ede ou bat sa slump de è.
 • Lè w ap prepare manje midi ou jodi a, mete twa moso fwi, pou egzanp, yon pòm, zoranj ak bannann.
 • Kenbe fwi deyò nan je klè pou w ap gen plis chans chwazi li sou yon ti goute ki gen sik.

 

Fwi panyen semèn nan

Chak Lendi pote pòm, zoranj, bannann, pwa, chadèk, oswa lòt fwi. Voye yon imèl bay kòlèg travay ou yo epi envite yo gen yon moso.

 

Rapèl ki an sante
 • Mete yon siy akote zòn travay ou, biwo, oswa kabin, tankou:
 • Fè chwa ki an sante jodi a.
 • Leve kanpe epi deplase nan kòmansman chak èdtan.
 • Kisa w ap fè pou w rete an sante jodi a?
 • Ki fwi ou pral chwazi jodi a?
 • A ki lè wap fè egzèsis jodi a?

 

Deploge sou repo ou jodi a

Lè w pran yon repo maten, manje midi oswa apremidi, debranche nèt. Kite telefòn ou an epi ale nan yon zòn teknoloji gratis kote pa gen telefòn entelijan, tablèt oswa òdinatè. Kèk moman lwen teknoloji ka ba ou kèk moman pou refleksyon oswa meditasyon.

 

Rete Lakay Lè Ou Malad

Si w gen nenpòt sentòm maladi oswa ou pa santi w byen, rete lakay ou. Tout moun ki byen nan espas travay ou vle rete konsa.

 

Kòmanse yon jounal rekonesans epi ekri sou bagay ak moun ou rekonesan pou yo

Defi sa a ka fèt nenpòt kote ak nenpòt ki lè. Li enplike nan dekouvèt pwòp tèt ou ak moman pou w enb sou chak pati nan lavi ou. Yon jounal rekonesans kapab yon nouvo kaye, yon paj nan kalandriye ou ki deja egziste, yon pad grafouyen nan biwo ou oswa valiz ou, oswa liv kwi mare. Kle a nan tou sa ou itilize se tounen nan menm kote a epi ajoute nan lis rekonesans ou chak jou.

 

Fè yon Lis

Anpil nan nou gen yon lis "pou fè" chak jou. Li ka gen ladan travay ki bezwen fini jodi a, oswa pwojè ki bezwen atansyon ou. Ansanm ak lis "pou fè" ou a, kòmanse yon lis rekonesans. Reflechi sou sa ou rekonesan pou - fanmi, zanmi, travay, ak kay ka sou lis ou a. Panse ak lòt bagay, tankou sante ou, oswa yon kòlèg travay oswa sipèvizè ki defi ou sou yon baz chak jou.

 

Apresyasyon pou travay ou

Chak jou ou reveye epi ale nan travay nan pwofesyon ou chwazi a. Kèlkeswa pozisyon sa a, pwobableman ou te pran tan pou ale lekòl, oswa pou w jwenn lisans, oswa te pase èdtan nan tan etidye, oswa te pran yon tès pou jwenn travay la. Sonje premye jou ou te kòmanse pozisyon sa a? Sonje eksitasyon an, nè yo, epi tou posiblite yo nan sa travay sa a ta pote ou? Pran yon ti tan pou w ekri kiyès ki te ede w sou wout la, kiyès ki te pran retrèt ou anvan w, ki moun ki enspire w, kiyès ou wè chak jou k ap ede w ak travay ou. Ekri non sa yo nan jounal rekonesans ou, epi bay chak moun yon moman apresyasyon pou fason yo te sipòte ak ede karyè ou.

 

Jodi a pral yon jou an sante

Kòmanse jounen an lè w leve 30 minit pi bonè pou w al fè yon ti mache oswa fè detire nan chanm ou. Di fanmi ou, "Pase yon bon jounen!" Bwè kèk dlo epi pran yon manje maten an sante anvan kafe oswa te. Pake yon manje midi ki an sante tankou yon sòs salad ak poul ak abiye limyè, oswa yon pita grenn antye ak anpil legim ak abiye, yon moso fwi, oswa yon pake nwa. Park yon distans lwen pòt la nan travay la, epi jwi mache a nan pòt la. Ranpli boutèy dlo ou epi bwè ladan l pandan tout jounen an. Pran abitid kanpe chak fwa ou pale nan telefòn lan, oswa leve chak 30 minit pou detire epi mache. Pran eskalye yo olye pou yo monte asansè a. Mande yon kòlèg travay sa k ap mache byen nan travay la? Pran goute an sante kèk èdtan apre ou kòmanse jounen travay ou. Ou gen kapasite pou kenbe estrès ou nan chèk tout jounen an. Ale fè yon ti mache pandan repo ou, oswa jis chita deyò epi jwi lanati. Pran tout bagay nan stride jodi a; fè li objektif ou kenbe nivo estrès ou nan chèk. Lè li lè pou al lakay ou, fè yon nòt mantal sou tout sa ki te vrèman byen jodi a ak sa ou te fè pou angaje nan konpòtman an sante.

 

Jis di non pou sirèt

Nan epòk Halloween lan, magazen yo gen anpil sirèt. Sa a se tan an anpil kòlèg travay yo gen tandans mete asyèt sirèt sou biwo yo ak alantou espas travay la. Olye pou w gen yon bòl sirèt nan zòn travay ou kote ou gen plis chans pral tante, kenbe yon bòl fwi oswa sirèt san sik sou biwo ou pou ou ka rive la si ou bezwen yon bagay dous.

 

Achte dejene ki an sante pou tout semèn travay ou, tout nan yon vwayaj fè makèt

Nan jou anvan semèn travay ou a kòmanse, al fè makèt epi chwazi yon manje maten pou chak jou travay. Opsyon ki an sante yo enkli yogout grèk, fwi, ze bouyi di, pen grenn antye ak manba, farin avwàn, sereyal grenn antye oswa ba pou manje maten.

 

Chita … Kanpe … Chita … Kanpe … Chita … Kanpe

Olye pou w tou senpleman chita sou chèz ou, sèvi ak tan chita kòm yon opòtinite pou deplase kò ou. Olye pou w chita konplètman premye fwa a, kite bounda ou manyen chèz la, Lè sa a, leve kanpe ankò. Fè li ankò, epi ankò, epi ankò jiskaske ou te fè li 10 fwa. Ou te jis konplete yon seri squats dwat nan biwo ou. Eseye li; ou ka kòmanse yon nouvo tandans nan espas travay ou.

 

Dòmi

Èske ou rive pou yon tas kafe le pli vit ke ou rive nan travay nan maten an? Konbyen èdtan ou te dòmi yè swa? Anpil moun ka di, "Pa ase." Kantite mwayèn èdtan nan dòmi yon adilt bezwen se ant sèt ak yon mwatye ak uit èdtan. Kidonk, si w pa dòmi ase, ale nan kabann 30 minit pi bonè pase yè swa. Trant minit plis ka fè yon diferans aparan jou kap vini an.

 

Biwo biwo ka ede ak jere estrès

Kenbe yon biblo kèk sou biwo ou a jwe ak lè ou santi yon ogmantasyon nan estrès ka itil. Yon Slinky®, mastike, eskilti mayetik, figi bendable, ak boul peze ka yon bagay ki fè ak men ou si w ap fè eksperyans yon moman estrès.

 

Bezwen yon ti repo estrès?

Si nivo estrès ou se yon 10 sou 10, ki jan ou jere estrès nan espas travay la? Isit la nan yon lide, panse a moun ki pi komik nan biwo ou. Sa a ta yon moun ki fè ou ri, epi ki fè ou santi ou byen lè ou pale ak yo. Lè w santi w plis estrès pase nòmal, gade si moun sa a disponib pou pran yon ti repo oswa fè yon ti mache. Olye pou w konsantre sou poukisa estrès ou se nan yon 10, pèmèt tèt ou yon distraksyon kout, limyè, ak amizan.

 

Fè Dlo Bwason w chwazi twa fwa chak jou

Ki sa ou bwè nan travay? Èske ou rive jwenn soda, oswa sikre te glas, oswa kafe? Pote nan yon boutèy dlo, ak lòt ti gout dlo ak lòt bwason an.

 

Accessorize dlo ou

Olye pou w jis bwè dlo plenn, accessorize li lè w ajoute kwen nan sitwon, lacho, chadèk, oswa zoranj, oswa remèd fèy tankou mant, Basil, oswa Rosemary. Bwè dlo ou nan yon gode dlo, yon tas kafe, oswa konsidere achte yon nouvo boutèy dlo. Ou ka vle tou gen yon lis resèt dlo pou ou ka chanje dlo ou chak fwa.

 

Men de ide pou diminye estrès pou w eseye pwochen dis minit ou:
 • Fè yon ti mache deyò epi jwenn yon bagay nan lanati ki atire je ou . Li ka nyaj yo flote atravè syèl la oswa yon zwazo nid nan yon pye bwa. Kite sa k ap pase ki te lakòz ou estrès epi konsakre kèk moman pou w sonje bote nan lanati.
 • Li lè pou yon vakans vizyèl . Jwenn yon kote trankil, fèmen je ou, epi sonje kote ou pi renmen pou vakans. Imajine restoran ou ta renmen manje, aktivite ou ta renmen fè, ak kote ou ta rete. Ki tan an ye? Ki jan lespri w ak kò w santi w lè w nan vakans sa a?

 

Fè yon "Echanj Fwi ak Legim".

Yon swap se senp; moun bay tou sa sipli pwodwi lakay yo pa bezwen, an echanj pou tou sa yo ka itilize nan sipli yon lòt moun. Nan mwa Out, li komen pou gen yon jaden debòde ak legim tankou zukèini, tomat, leti, piman, konkonm, ak remèd fèy. Chwazi yon jou pou gen "Echanj Fwi ak Legim" nan espas travay ou. Piblisite li ak yon siy anonse dat, kote, ak lè. Ankouraje anplwaye yo pote sa yo genyen epi pran sa yo bezwen.

 

Ki sa ki sou lis ou vle fè pandan ete a?

Kòm jou ete yo rive nan yon fen, ki sa ou pa fè ke ou t ap reve fè lè li te 15 degre deyò? Men kèk ide: naje nan yon lak, randone yon pik lokal, kouri nan yon 5K, kayak, ale nan yon nouvo plaj, vizite oswa kan nan yon pak Eta New York, ak ale nan yon fwa nan konte lokal. Èske w te pran nenpòt ki lè ete sa a? Èske li tan pou w mete nan yon koup de jou nan konje anyèl pou ou ka detann epi retounen nan travay rafrechi?

 

Leve 10 minit bonè pou w fè yon ti mache, fè yoga, oswa fè detire

Kòmanse jounen travay ou ak yon sèl aktivite, oswa tout twa. Gen plizyè avantaj pou fè antrennman ou fini premye bagay nan maten an: solèy la leve byen bonè nan moman sa a nan ane a; se nòmalman moman ki pi fre nan jounen an; epi w ap gen plis tan pita paske ou te deja travay deyò. Fè li pandan 21 jou pou w konplete defi chak mwa a epi pou w jwenn yon sètifika.

 

Èske w te adopte yon abitid ki an sante?

Èske w te pèdi pwa oswa te patisipe nan yon evènman kouri oswa mache? Èske ou santi ou an sante epi ou vle rele byen fò? Konekte sou sitwèb WellNYS Everyday la epi klike sou pòtal jòn ki nan mitan paj la ki di "I Did It!" Plis pase 40 anplwaye Eta Nouyòk ak manm fanmi yo pataje istwa siksè ki enspire sou tèt yo ak lòt moun nan espas travay la.

 

Èske ou sote repo ou oswa travay nan manje midi? 

Si ou se youn nan moun sa yo, leve kanpe! Koulye a, fè yon ti mache - deyò si ou kapab. Respire lè fre, santi chalè solèy la sou figi ou, obsève mond lan bò kote w, epi jis koute sa k ap pase deyò. Gade nyaj yo pandan y ap deplase atravè syèl la. Jis fè yon ti mache ka bay enèji ou, klè tèt ou, ak bese nivo estrès ou. Li pran sèlman senk oswa dis minit pou w santi w pi byen.

 

Isit la yo se twa lide pou yon manje midi endijèn limyè ki pral dinamize ou pandan tout jounen an
 • Ou pa ka ale mal ak PB & J. Fè li sou pen ble antye epi sèvi ak tout konfiti natirèl ak manba pou fè li yon opsyon ki pi an sante, ki ba kolestewòl.
 • Sèvi ak rès poul pou fè sòs salad poul endijèn. Ajoute zonyon, seleri, rezen, nwa nwa, ak mayonèz ki gen anpil grès.
 • Chaje yon vlope ble antye ak legim tankou epina, piman, tomat, ak zonyon. Ajoute kèk tranch kodenn deli mèg epi sèvi ak hummus kòm yon gaye olye pou yo mayonèz.
 • Sou bò a, gen yon moso nan fwi fre oswa sèk, yon ti sòs salad, oswa yogout grèk ki gen anpil grès pou ale ak manje midi an sante ou nan kay la.

 

Pandan tan an ap chofe, bezwen pou idrate vin trè enpòtan

Nan travay, bwè dlo frèt chak 20-30 minit pou bay enèji w epi pou ranplase likid ki pèdi nan swè.

 

Remake efè Egzèsis yo 

Aktivite fizik ede konstwi misk, diminye grès, ranfòse poumon yo ak kè, diminye estrès, ak dinamize kò nou. Reflechi sou fason aktivite fizik pandan jounen an ap amelyore kò ou ak sante mantal ou. Kenbe yon boutèy demi lit de pwogrè ou. Pwochenn fwa ou konsidere sote yon antrennman, retire lis ou a epi sonje ki jan bon aktivite fizik fè ou santi ou.

 

Pa fè yon gason

Ou te pwobableman te nan asansè a nan travay epi tande yon moun mansyone konbyen ane, mwa, semèn, ak jou jiskaske yo pran retrèt ou. Yon gason se yon moun ki toujou konsantre sou pwochen akonplisman yo, pwochen vakans yo, oswa dat retrèt yo. Yo tann pou demen rive, nan patisipe nan yo te kontan lè sa a. Si ou jwenn tèt ou kòm yon gason, pratike yo nan "kounye a", lè w sonje sa k ap pase nan anviwònman ou nan moman an. Si ou sispann yon gason, ou pral kreye plis enèji nan lavi ou jodi a, ak jou sa a, nan moman sa a, se reyèlman sa ki enpòtan.

 

Jis respire 

Youn nan fason ki pi fasil ak pi pwisan pou jere estrès se tou senpleman pran yon gwo souf. Avèk je ou louvri oswa fèmen, rale yon souf ki ranpli poumon ou ak vant ou ak lè; Lè sa a, pran yon poz, epi tou dousman kite tout lè a chape. Repete sa senk fwa. Ou ka fè sa nenpòt kote, kidonk si ou santi nivo estrès ou ap monte, respire byen fon.

 

Ale nwa

Jis yon ti ponyen nwa tankou nwa, nwaye, pistache, oswa menm grenn joumou bay yon ogmantasyon nan enèji ak yon pòsyon nan grès ki an sante. Nwa (ak grenn) se yon ti goute sou la men epi fasil pou kenbe nan machin ou, biwo, kazye, valiz, oswa sak.

 

Patisipe nan yon mache oswa yon kouri kominotè

Pou jwenn enfòmasyon sou evènman nan lòt kominote yo, klike sou WellNYS Everyday Physical Activities Around New York State - Kouri ak Mache.

 

Mache Map soti nan espas travay ou

Tcheke NYS Workplace Walking Maps sou paj lakay WellNYS Everyday . Si espas travay ou a pa deja nan lis la, konsidere se premye moun ki make yon wout alantou lakou travay ou a. Li fasil; jis klike sou https://mappedometer.com/ , mete adrès ou, epi make yon santye mwatye mil, oswa yon bouk alantou blòk ki pi pre a. 

 

Deplase - Deplase - Deplase

Èske w te janm remake plis w chita sou yon chèz se plis w santi w fatige?  Kò ou ap chèche enèji ak pi bon fason pou jwenn li se deplase.  Pou selebre Mwa Nasyonal Sante Anplwaye ak Fòm, mwa sa a, eseye deplase nan estasyon travay ou a: fè wonn ranch ou yo, mache, mache oswa jog an plas, pliye jenou ou, flechi cheviy ou, oswa balanse bra ou.  Nenpòt aktivite pi bon pou sante ou pase chita toujou ak men ou sou klavye ou oswa nan janm ou. 

 

Èske w ka bay 20 minit pandan jounen travay la pou meditasyon?

Pase 20 minit nan meditasyon, refleksyon trankil, oswa ekri nan yon jounal. Lè jounen ou ranpli ak telefòn k ap sonnen ak travay ki mande konsantrasyon, eseye pran tan pou yon ti repo trankil. Gen yon sitasyon pa Bouddha Grove ki deklare, "Si ou twò okipe pou medite, li lè pou medite." Nan pifò jou, repo yo pase ap pale nan telefòn, bwè kafe, ak koze ak kòlèg travay. Olye pou w rete nan mitan konmosyon an, jwenn yon kote trankil pou fèmen je ou epi chita nan meditasyon oswa ekri panse ou nan refleksyon trankil. Pandan yon repo manje midi pi long, pran yon meditasyon mache, oswa tou senpleman ale deyò, chita bò kote yon pye bwa, epi reflechi sou yon bagay ke ou rekonesan.

 

Fidgeting pandan w ap travay

Fidgeting ka defini kòm mouvman M'enerve nan diksyonè a, men li se yon bon fason pou goumen kont sedantèr. Olye pou w chita toujou, fidget pandan w ap chita. Tape pye ou, flechi pye cheviy ou, peze vant ou, oswa mete woulèt yo sou chèz ou a byen sèvi ak woule chèz la retounen ak lide ak bò kote kòt souvan pandan jounen an. Pou yon fason fasil travay ren ou, kenbe pye ou nan yon sèl kote epi deplase jenou ou sou bò dwat la, Lè sa a, sou bò gòch la. Fè sa pou kèk minit chak èdtan.

 

Siplemantè pè tenis

Pi bon kote pou sere yon pè tenis siplemantè se anba biwo ou, nan kazye travay ou, oswa menm nan machin ou. Nan fason sa a, ou pral toujou prepare pou ale pou yon ti mache rapid oswa yon jog kout.

 

Deskfast, se Nouvo Dejene

Anpil nan nou jwenn ke maten lasemèn yo ajitasyon epi pafwa nou ekonomize sou manje maten. Olye pou w kanpe nan kafe lokal la oswa nan yon kote pou manje vit, pran tan pou w antre nan yon makèt epi fè rezèv pou yon semèn nan degras ki an sante ki pa perisab pou Deskfast. Kèk bon sijesyon yo se pake fwi sèk, ti bwat sereyal, ba granola, farin avwàn enstantane, ba sereyal, ak melanj santye. Si w ap prepare, w ap gen mwens chans pou pwan yon bagay malsen nan yon drive-thru.

 

Pataje ti goute ki an sante nan espas travay la

Nan anpil espas travay, kòlèg travay yo renmen pote manje pou pataje. Chwazi yon ti goute ki an sante, konsidere pote ti goute ki an sante pou pataje. Gen kèk lide yo enkli yon pakèt bannann, oswa yon sache pòm, zoranj, kawòt, oswa pretzels. Mande kòlèg travay ou yo si yo ta renmen patisipe epi chak nan nou ka chwazi yon semèn pou pote ti goute an sante yo. Si w gen kat moun k ap patisipe, ou ta chak bezwen sèlman pote ti goute an sante yon fwa pa mwa. Non sèlman ou pral manje an sante, se konsa tou moun ki bò kote ou yo.

 

Èske chita nouvo fimen? 

Dapre nouvo rechèch, li parèt ke kantite tan ki pase sou kanape a oswa sou yon chèz ka ogmante risk pou w devlope maladi kè, obezite, dyabèt, kansè, e menm lanmò twò bonè. An reyalite, Marc Hamilton, yon chèchè dirijan sou fizyoloji inaktivite, sijere ke chita se "nouvo fimen an." James Levine, yon andokrinològ ak chèchè nan klinik Mayo, di moun ki obèz chita an mwayèn de èdtan edmi plis chak jou pase moun ki pi mens. Lè ou chita pou yon peryòd tan ki long, kò ou antre nan "mòd depo" epi li ka menm fè anba ou pi gwo. Chita devan televizyon an se pa sèlman pwoblèm sante. Nenpòt chita pwolonje, tankou dèyè yon biwo oswa volan an, ka danjere. Solisyon an mande pou mwens chita ak plis aktivite an jeneral. Pandan w ap travay, ou ta ka eseye yon biwo kanpe oswa fè reyinyon mache ak kòlèg li yo. Opsyon mwens pèsistan gen ladan pran repo souvan kanpe, etann, mache pou yon ti jan chak 90 minit, kanpe pandan y ap pale nan telefòn nan, ak pran yon abitid pou pran eskalye yo. Sous: Mayo Clinic

 

Antre nan yon klib dlo

Anpil moun vin achte dlo nan boutèy nan espas travay la. Dlo ki klè, frèt la atiran epi li ankouraje moun yo bwè plis dlo. Ou kapab tou ajoute kèk gou frwiti tankou sitwon, lacho, zoranj, franbwazye, frèz, blueberries, oswa yon konbinezon de kèk. Kouman sou eseye frèz-mango, konkonb-lacho-Basil, Rosemary-zoranj, jenjanm-sitwon-mant-konkonb, Cherry-lacho, oswa melon-Basil? Li se yon bon lide jis pote yon krich nan travay, ranpli li ak dlo frèt, ajoute fwi a oswa remèd fèy, epi kite l chita pou kèk èdtan.

 

Fè yon "Mèsi" Mache nan mitan jounen travay la

Fè yon senp ti mache 10 minit chak jou epi reflechi tou dousman sou sa ou rekonesan pou. Sa a pral mete fondasyon an pou yon jou pozitif. Pa egzanp, "Mwen rekonesan pou travay mwen, fanmi mwen, solèy la k ap klere nan figi m..." Lè w eksprime rekonesans, sa ka pote yon sans de byennèt nan jounen travay ou okipe epi diminye estrès ou santi ou. Sous: Jongordon.com

 

Ki lè w ap angaje w nan aktivite fizik jodi a? 

Tipikman, orè ou dikte sa k ap pase nan kou a nan yon jou. Yon reyinyon pèsonèl kanpe lendi maten, obligasyon covoiturage, evènman espòtif pitit ou a, oswa fè makèt chak semèn se egzanp aktivite ou angaje pou fè. Ou gen yon pi bon chans pou w angaje w nan aktivite fizik si w angaje w pou w mete l nan orè chak jou w. Mete aktivite fizik sou kalandriye ou, mete yon alam rapèl sou telefòn selilè ou, oswa jis mete yon lòt moun nan woutin egzèsis ou, ap ogmante chans pou ou ta etabli yon abitid ki an sante.

 

Pran eskalye yo

Fè yon ti mache pandan jounen travay la ka difisil lè lanèj oswa glas, men ou ka ale nan eskalye a pou dòz ou chak jou nan aktivite fizik. Nan anpil chan travay, eskalye yo disponib fasilman.

Men kèk konsèy pou w pran eskalye yo:

 • Mete soulye konfòtab.
 • Lè w ap vwayaje, panche yon ti kras pi devan, kenbe balistrad la epi asire w ke tout pye w mache sou eskalye a.
 • Lè w ap vwayaje desann, kenbe ranp lan, epi fè atansyon kote ou mete pye ou.
 • Pran defi twalèt la. Pran mach eskalye yo nan chanm rès la nan yon lòt etaj.
 • Si w ap vwayaje mwens pase twa etaj, fè li yon abitid toujou pran eskalye yo.
 • Panse sou pran eskalye yo chak fwa ou tann pou asansè a.
 • Desann asansè a de etaj anvan etaj ou a epi pran eskalye yo nan etaj ou.
 • Ankouraje defi eskalye nan mitan maten ak nan mitan apremidi; ankouraje kòlèg travay yo pou yo mache eskalye yo sou yon repo 10 minit.

 

Soup Tanpri

Tout moun dwe manje pandan jounen travay la. Sou yon baz chak semèn oswa chak de semèn, pwograme jou kote kòlèg travay yo pote nan yon crockpot soup. Gen anpil soup ki an sante tankou minestrone, nouy poul, lantiy, zonyon franse, kodenn tchili, oswa chowder paloud. Yon crockpot soup ka sèvi yon gwo kantite kòlèg travay ou yo.

 

Fè yon lis senk moun ou rekonesan genyen nan espas travay ou, epi ou di yo ou ye

Espas travay la se yon anviwònman pafè pou bay moun fè lwanj. Mèsi bòs nan travay ou pou apwouve tan ki nesesè anpil ou. Mèsi ekip pwojè w la paske w te pran latèt nan yon travay difisil. Oswa tou senpleman remèsye moun ki bò kote w la pou kontribisyon yo nan travay ou. Nou pase anpil nan jounen nou ansanm, epi rekonesans ak lwanj yo fè anpil wout pou nou ranfòse moral.

 

Kenbe yon boutèy dlo avèk ou pandan jounen travay la

Konbyen tan sa fè depi ou gen yon ti gout dlo? Èske li te 2 minit, 25 minit oswa yon koup èdtan? Dlo se sèl bwason kò ou bezwen ak anvi. Pou ankouraje kòlèg travay ou yo pou yo bwè dlo avèk ou, chwazi yon lè nan jounen an pou kloure boutèy dlo ou yo epi di "Bwajou... isit la nan sante ou!"

 

Fè yon manje midi salad ki an sante ak kòlèg travay ou yo

Kreye yon lis atik sou yon bar sòs salad epi fè tout moun pote yon sèl engredyan ak abiye yo pi renmen sòs salad an sante. Se konsa, si 5 moun patisipe epi pote nan leti, tomat, konkonm, zonyon, ak krouton, sòs salad la pral gen 5 engredyan, 10 moun, Lè sa a, 10 engredyan.

 

Kreye yon tab manje ki an sante

Ankouraje kòlèg travay yo pou yo pote fwi, legim, nwa oswa ti goute ki pa gen anpil grès tankou pretzels oswa mayi ki popped lè cho.

 

Mande yon kòlèg travay pou l al fè yon ti mache chak mèkredi

Olye pou yo diskite sou sa k ap pase nan travay la, deside sou yon tèm anvan ou kòmanse mache tankou; restoran pi renmen nan zòn nan, kote vakans pi renmen nan sezon fredi a oswa pi renmen fim tout tan. Li pral retire estrès nan jounen travay la epi bay lide ou yon repo nan konsantre sou sa k ap pase nan anviwònman travay ou.

 

Eseye yon ti repo atansyon

Tout moun bezwen yon repo nan travay, men anpil fwa nou pran yon ti repo epi fè yon bagay ki kreye plis estrès. Jwenn yon kote trankil epi jis fèmen je ou epi koute tèt ou respire. Konte 10 souf pwofon ak je ou fèmen epi jis di tèt ou detann.

 

Chwazi Remèsye Olye de Estrès

Byennèt emosyonèl enpòtan menm jan ak byennèt fizik. Pran yon ti tan pandan jounen an epi mande tèt ou pou kisa ou rekonesan. Ekri yon lis oswa di byen fò oswa jis reflechi sou li. Ou pral rekonesan ou te fè.