Work-Life Services

Work-Life Services

Pwogram Joint Travay-Jesyon ki gen ladan: EAP, NYS Network Child Care Centers, ak DIREKSYON: Planifikasyon Pre-Retiration
Work-Life Services

Pwogram Sèvis Travay-Lavi (WLS) yo se pwogram jesyon travay ansanm ki benefisye anplwaye New York State lè yo amelyore byennèt anplwaye yo, ogmante pwodiktivite, ak amelyore moral nan espas travay la. Pwogram WLS yo gen ladan Pwogram Asistans Anplwaye (EAP), asistans teknik ak sipò pou Sant Swen Timoun nan rezo Eta Nouyòk, ak DIREKSYON: Planifikasyon Pre-Retirement.

Pwogram WLS yo finanse atravè akò negosyasyon kolektif ant Eta New York ak sendika anplwaye piblik ki reprezante anplwaye leta yo: CSEA, PEF, UUP, NYSCOPBA, GSEU, Konsèy 82, DC-37, ak PBANYS. Biwo Relasyon Anplwaye yo kontribye nan non anplwaye jesyon/konfidansyèl yo.

Pwogram pou ede ekilibre travay, kay ak lavi
Kontakte nou

Sèvis Travay-Lavi Eta New York

2 Empire State Plaza, 11yèm etaj

Albany, NY 12223

518-473-8091

Imèl: [email protected]