Travay ak done

Odyans lan

Tout anplwaye Eta New York

Deskripsyon

Patisipan yo pral revize konsèp kle ak estrateji pou travay ak done epi yo pral egzamine diferan kalite done ak pi bon fason yo montre, entèprete, ak itilize done yo. Eksperyans anvan ak done oswa estatistik itil men li pa oblije konprann materyèl yo nan kou sa a.

Sijè

  • Konsèp kle ki gen ladan sa ki done, kalite done, nivo mezi, estatistik deskriptif vs.
  • Frekans ak fason yo montre done yo
  • Distribisyon done
  • Fè Sans nan Done

Longè

Apeprè 30 minit